สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลูกทุ่ง ชุดที่ 18

ฟังเพลง ลูกทุ่ง ไมด์ ภิรมย์พร ชุดที่ 3
------------------------------------------
01 - รอสายใจสั่งมา - ไมค์ ภิรมย์พร
02 - รองเท้าหน้าห้อง-ไมค์ ภิรมย์พร
03 - มือถือมือสอง - ไมค์ ภิรมย์พร
04 - รอรักใต้ต้นกระโดน - ไมค์ ภิรมย์พร
05 - น้ำเย็นแก้วนั้น - ไมค์ ภิรมย์พร
06 - นิ้วนางข้างซ้าย - ไมค์ ภิรมย์พร
07 - ผู้อยู่เบื้องหลัง - ไมค์ ภิรมย์พร
08 - สาละวนสาละวัน - ไมค์ ภิรมย์พร
09 - อยากเด็ดดอกฟ้า - ไมค์ ภิรมย์พร
10 - ลูกสาวนายจ้าง - ไมค์ ภิรมย์พร

ประวัติและวิวัฒนาการ เพลง ลูกทุ่ง เพลง ลูกทุ่ง คืออะไรเพลง ลูกทุ่งคือเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทำนอง คำร้อง

สำเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศ ความเป็น ลูกทุ่ง

โดยจะกระจายไปตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

เพลง ลูกทุ่ง เป็นวงดนตรีแบบสากลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
              

ลักษณะ เพลงลูกทุ่ง ในระยะเริ่มแรก มาจากการร้องรำทำ เพลง ของไทยดั้งเดิม อาทิ แหล่เทศน์ สวดคฤหัสถ์

จำอวด ลิเก (ทรงเครื่อง) ลิเกลูกหมด (ไม่แต่งเครื่อง) ลิเกบันตน ลำตัด เพลงขอทาน เพลงพื้นเมืองบางเพลง ฯลฯ

 โดย เพลงลูกทุ่ง นำมาดัดแปลงแล้วใส่ดนตรีแบบสากล เป็นลักษณะ เพลง แบบใหม่

ส่วนคำว่า เพลง ลูกทุ่ง อาจารย์จำนง รังสิกุล คิดประดิษฐ์ขึ้นใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

 เพลง ลูกทุ่ง มีความชัดเจนจาก เพลง ลูกกรุง โดย ประกอบ ไชยพิพัฒน์ จัดรายการเพลงสถานีไทย

โทรทัศน์ ใช้ชื่อรายการว่า เพลง ลูกทุ่ง

 สุรพล สมบัติเจริญ ( เสียชีวิตแล้ว ) ได้ทำใ ห้ เพลง ลูกทุ่ง อยู่ในความนิยม ในช่วงปี พ.ศ. 2506 –2513

จนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของ เพลง ลูกทุ่ง ได้เกิดการแข่งขัน และยังมี นักร้อง ลูกทุ่ง เกิดขึ้นใหม่หลายคน 

ต่อมาหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เพลง ลูกทุ่ง ก็อยู่ในยุคเพลงเพื่อชีวิต เนื้อหา เพลง ลูกทุ่ง ได้

สอดแทรกเนื้อหา เพลงเพื่อชีวิต โดยในยุคนั้นมี เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต เป็น จำนวนมาก 

หลังจากนั้น ระหว่าง พ.ศ. 2520–2528 วงดนตรี เพลง ลูกทุ่ง ได้เข้าสู่ระบบทุนมากขึ้นมีการแสดง เพลง

ลูกทุ่ง มีการประกวดประชัน การเต้นและเครื่องแต่งกายของหางเครื่อง ประกอบ จนในปัจจุบัน มีศิลปินลูกทุ่ง

หน้าใหม่เข้าสู่วงการ เพลง ลูกทุ่ง ของค่าย เพลง หน้าใหม่ 

 ตลาด เพลง ลูกทุ่ง เป็นตลาดใหญ่ เพลง ลูกทุ่ง ได้รับความนิยมอีกครั้ง และมีการมอบรางวัลทางดนตรี

ลูกทุ่ง อยู่หลายรางวัล

 สำหรับธุรกิจ เพลง ลูกทุ่ง ในปัจจุบันถือเป็นตลาดใหญ่ มีทั้งค่ายเล็ก ค่ายใหญ่ เป็นจำนวนมาก โดยสัดส่วน

ของเงินในตลาด เพลง ลูกทุ่ง น่าจะอยู่ที่ ปีละ

1,000-1,500 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักอยู่ที่

              ภาคอีสาน 50% 

              ภาคเหนือและภาคกลาง 35% 

              และภาคใต้ 15%

และสัดส่วนการแบ่งตลาด มีดังนี้

              ค่าย เพลง แกรมมี่ โกลด์ ครองส่วนแบ่งการตลาด เพลงลูกทุ่งทั่วประเทศ 65% 

              ค่าย เพลง อาร์สยาม 19% 

              ค่าย เพลง และอื่นๆ 16%

ซึ่งธุรกิจ เพลง ลูกทุ่ง ได้ขยายไปสู่ธุรกิจใกล้เคียงอย่างสื่อวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ด้วย

 

             วิวัฒนาการ เพลง ลูกทุ่ง กล่าวได้มาจาก เพลง ที่มีเนื้อร้องแบบ กลอนแปด

 

            การจัดประกวด เพลงแผ่นดินทองคำครั้งแรกโดย ป. วรานนท์ กับทีมวิทยุกองพล 1 โดยโกชัย เสมา ชำนาญ

ฯลฯ ร่วมจัด จึงได้มีรางวัลเพลง “ แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ปี พ.ศ. 2507 ในครั้งเริ่มต้นมีแต่

ประเภท ลูกกรุง สุเทพ สวลี ได้รับรางวัลไปครองครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2509 ได้มีการเพิ่มหมวดหมู่ลูกทุ่งขึ้น โดย สมยศ ทัศน

พันธ์ เป็นคนแรกชนะด้วยเพลง ช่อทิพย์รวมทอง

 

            ถ้าจะนับปีกำเนิดของเพลงแรกที่ควรถือเป็นต้นกำเนิด แนว เพลง ลูกทุ่ง ก็น่าจะถือเอาเพลงที่ชื่อว่า ขวัญของ

เรียม 

           แต่มีบางหลักฐานบันทึกไว้ว่าเพลงแรก คือเพลง โอ้เจ้าสาวชาวไร่ ผลงานประพันธ์ทำนองและคำร้องของ ครู

เหม เวชกร เมื่อ พ.ศ. 2481 ขับร้องโดย คำรณ สัมบุญณานนท์ เป็นเพลงประกอบละครวิทยุ เรื่องสาวชาวไร่ 

            ส่วนนักร้องลูกทุ่งคนแรก สมควรยกให้ คำรณ สัมบุณณานนท์

 

เพลง ลูกทุ่ง ยุคแรก

 

            สุรพล สมบัติเจริญ นักร้อง เพลง ลูกทุ่ง ยุคแรก ในยุคแรก ๆ เพลง ลูกทุ่ง และลูกกรุงยังถือว่าเป็น

เพลงกลุ่มเดียวกันยังไม่มีการแยกประเภทออกจากกัน มีนักร้อง เพลงไทยสากล ได้ร้องเพลงประเภทที่มีสาระบรรยาย

ถึงชีวิตชาวชนบท หนุ่มสาวบ้านนา และความยากจน โดยรู้จักกันในชื่อ เพลงตลาด หรือ เพลงชีวิตโดยส่วนใหญ่นักร้อง

เพลงตลาดหลายท่านจะประพันธ์เพลงเองด้วย อาทิ 

           ไพบูลย์ บุตรขัน 

            ชะลอ ไตรตรองสอน 

            พยงค์ มุกดา 

            มงคล อมาตยกุล 

            เบ็ญจมินทร์ (ตุ้มทอง โชคชนะ)           

            สุรพล สมบัติเจริญ เป็นต้น 

            ส่วนวงดนตรีที่เด่น ๆ ของเพลงแนวนี้ได้แก่ 

            วงดนตรี จุฬารัตน์ ของมงคล อมาตยกุล 

            วงดนตรี พยงค์ มุกดา และ 

            วงดนตรี สุรพล สมบัติเจริญ 
        

    นับได้ว่าวงดนตรีทั้งสามนี้เป็นแหล่งก่อกำเนิดแยกตัวเป็นวงดนตรี เพลง ลูกทุ่ง จำนวนมากในเวลาต่อมา

            ในระยะแรกที่ยังไม่เรียกกันว่า นักร้องลูกทุ่ง นักร้องชายที่มีชื่อเสียง เช่น

            คำรณ สัมบุณณานนท์ 

            ชาญ เย็นแข 

            นิยม มารยาท 

           ก้าน แก้วสุพรรณ 

           ชัยชนะ บุญนะโชติ 
           

           ทูล ทองใจ เป็นต้น 

 

           ส่วนนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงเด่น ได้แก่ 

           ผ่องศรี วรนุช 

           ศรีสอางค์ ตรีเนตร

 

            ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 มีการจัดงานแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในครั้งที่สอง ได้มีการพิจารณาการมอบ

รางวัล เพลง ลูกทุ่ง เพิ่ม โดยได้กำหนดความหมายของเพลงประกวดประเภท ค. เพลง ลูกทุ่ง หรือพื้นเมือง ไว้ว่า คือ

เพลงที่มีลีลาการบรรเลงตลอดจนเนื้อร้อง ทำนองเพลงและการขับร้องไปในแนวเพลงพื้น จะเป็นทำนองเพลงผสมหรือ

ดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยภาคต่าง ๆ ซึ่งเรียกเพลงประเภทนี้ว่า เพลง ลูกทุ่ง ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการมอบ รางวัล

แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ในฐานะนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยม โดย สมยศ ทัศนพันธ์ ช่อทิพย์ รวงทอง ได้รับรางวัล

 

ลูกทุ่งชุดที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

view